Category Archives: Ta’limda AKT

МЕДИАМАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИНГ РОЛИ

              Ўтган қисқа давр мобайнида мамлакатимиз ёшларининг соғлом вояга етиши барчамиз учун муҳим вазифа ва мақсадга айланган. Айни мақсад йўлида БМТнинг «Бола ҳуқуқлари тўғрисида»ги Конвенцияси, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги, «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек, Президентимизнинг 2014 йил 6 февралдаги «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори ижросининг таъминланиши ҳамда таъсир доирасига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ushbu mavzuni taqdimotini yuklab olishingiz mumkin

Yuklab olish

Biologiya darslarida o’quv filmlaridan foydalanish

Respublikamizda qabul qilingan “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida umumiy o’rta ta’lim o’quvchilarining muayyan bilimlarni egallashlari barobarida ularda bilim olishga bo’lgan ehtiyoj, mustaqil va ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyatlari, amaliy tajriba va ko’nikmalar ega bo’lishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma’naviy – axloqiy fazilatlarni, atrof – muhitga ongli munosabatni tarkib toptirish, ularni kasblar bilan tanishtirish orqali kasbga yo’llash ko’rsatilgan.
Continue reading Biologiya darslarida o’quv filmlaridan foydalanish