16 thoughts on “DNK va RNK tuzilishiga doir masalalar yechish. Hujayrada moddalar almashinuviga doir masalalar yechish.”

Comments are closed.